Dokumenty świetlicy szkolnej


 
Harmonogram zajęć w świetlicy szkolnej
w roku szk. 2022/23
 
Czas trwania poszczególnych zajęć
Rodzaj zajęć
 Od 6:45
    Otwarcie świetlicy i przyjmowanie uczniów do wyznaczonych sal zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
7:00-8:00 / 8:30     Cicha świetlica. Ciche gry i zabawy przy stolikach (np.: czytanie książek, układanie puzzli, odrabianie lekcji)
8:30-9:00
    Śniadanie. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Kształtowanie odpowiednich nawyków z zakresu zdrowia, odżywiania i higieny.
9:00 – 11:00
    Zajęcia tematyczne (związane z realizacją projektu edukacyjnego „Kim będę gdy dorosnę? Mali odkrywcy zawodów”,    Planem Pracy Szkoły, Planem Pracy Zespołu Świetlicowego oraz okolicznościami związanymi z kalendarzem).
ok.
11:00 – 12:30
     Zajęcia dowolne: gry i zabawy różne. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. (w miarę możliwości)
ok.
12:30 – 13:00
     Przekąska. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Kształtowanie odpowiednich nawyków z zakresu zdrowia, odżywiania i higieny.
13:00-14:00
    Cicha świetlica. Zajęcia typu dydaktycznego: odrabianie prac domowych, ćwiczenia utrwalające i wzbogacające wiedzę szkolną, ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu.
ok.
14:00 – 16:00
    Zajęcia tematyczne (związane z realizacją projektu edukacyjnego: „Kim będę gdy dorosnę? Mali odkrywcy zawodów”,  Planem Pracy Szkoły, Planem Pracy Zespołu Świetlicowego oraz okolicznościami związanymi z kalendarzem). Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub zajęcia dowolne: gry stolikowe, zabawy, bajki i filmy. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
16:00-17:00     Cicha świetlica. Ciche gry i zabawy przy stolikach (np.: czytanie książek, układanie puzzli, odrabianie lekcji). Porządkowanie sal świetlicowych.Odbieranie dzieci ze świetlicy.
ok. 15:30-17:00
 

   Zajęcia dowolne: gry stolikowe, zabawy, bajki i filmy. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Porządkowanie sal świetlicowych. Odbieranie dzieci ze świetlicy.​​​​​​

17:00       Zamknięcie świetlicy szkolnej.
UWAGA!!! Dzienny plan zajęć może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzebi aktywności dzieci, a także warunków pogodowych (dot. zajęć ruchowych na świeżym powietrzu).
 
Opracowała: mgr Dagmara Wierzchowska