Rachunki Bankowe


 

PKO Bank Polski  76 1020 4795 0000 9902 0278 2589           

- wyodrębniony rachunek dochodów
wpłaty za:
- duplikaty legitymacji szkolnych
- duplikaty świadectw
- darowizny

 

PKO Bank Polski 34 1020 4795 0000 9502 0278 2571            
 
- rachunek Zakładowego Funduszu  Świadczeń Socjalnych
spłaty rat pożyczki na cele mieszkaniowe