Blaski i cienie Internetu


 

BLASKI I CIENIE INTERNETU 

      Chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez Internetu. Musimy sobie jednak zdawać sprawę, że Internet to nie tylko korzyści, ale także realne zagrożenie dla nieprzygotowanego użytkownika. 

     „Blaski i cienie Internetu” to kolejne zagadnienie, które było tematem lekcji wychowawczej realizowanej w ramach Dnia Bezpiecznego Internetu obchodzonego w tym roku 9 lutego. Podstawowym celem tego projektu jest uświadamianie młodzieży jakie korzyści i zagrożenia wiążą się z użytkowaniem Internetu.  

      Klasy szóste, które realizują tematy zaproponowane przez CEO, i tym razem zaangażowały się w sugestywny przekaz dotyczący netykiety, czyli zasad kulturalnego zachowania w sieci. Powstały kolorowe prace, które mają przypominać młodym ludziom i tym trochę starszym, że kultura obowiązuje nas zawsze i wszędzie. Serdecznie zachęcam do obejrzenia galerii, w której znalazły się prace naszych uczniów.  

Edyta Jaz