Rekrutacja do klas 1


 
belka_blue1.png
Szanowni Rodzice,

Uprzejmie informujemy, że listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I szkół podstawowych zostaną ogłoszone w dniu 12.04.2024 r. do godz. 15.00. W związku z powyższym w dniach 15.04.2024 r. – 16.04.2024 r. do godz. 15.00 należy pisemnie lub elektronicznie potwierdzić wolę przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej. Brak oświadczenia woli przyjęcia dziecka do szkoły oznacza rezygnację z zapewnionego miejsca w danej placówce.

Nie ma konieczności potwierdzania woli przyjęcia w przypadku, gdy rodzic wybrał tylko i wyłącznie szkołę obwodową, czyli zgłosił dziecko do szkoły obwodowej.

belka_blue1.png

 
 
nabor_klasy1_24-25-logo.jpg
belka_blue1.png
 
 
 
 
Szanowni Państwo!
 
belka_blue1.png
 
Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się poprzez stronę -
 
    Rodzice wypełniają wniosek na stronie naboru, następnie należy złożyć podpisany przez obojga rodziców wniosek w wybranej placówce pierwszej preferencji (wraz z załącznikami). Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Dokumenty
 
    Przypominamy: Osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą ) uczestniczące w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji zobowiązane są składać w języku polskim ( język urzędowy) albo wraz z tłumaczeniem na język polski ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim ( Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999) ).
 
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej:
 
belka_blue1.png
 
 
belka_blue1.png