Nabór do Świetlicy


 
REKRUTACJA DO ŚWIETLICY 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 im. H. Raszki w Szczecinie
 
 
Szanowni Państwo
 
 Informujemy o rozpoczętej rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025.
 
Zapisy  prowadzone są w oparciu o następujące zasady:
 
 1. Rodzic/prawny opiekun zapisując dziecko do świetlicy powinien zapoznać się z regulaminem i harmonogramem pracy świetlicy. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej sp7.szczecin.pl
 2. Warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy  szkolnej jest złożenie prawidłowo wypełnionej KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA.
 3. Kwestionariusz, należy pobrać ze strony szkoły – zakładka - SZKOŁA – DRUKI SZKOLNE - Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy“.
 4. Dokumenty, należy składać  osobiście w sekretariacie szkoły lub za pośrednictwem poczty e-mail swietlica@sp7.eu W tytule wiadomości mailowej należy wpisać poniższą treść: Rekrutacja_świetlica_imię i nazwisko dziecka, klasa (w przyszłym roku szkolnym).
 5. Termin naboru: 
  • 04.03.2024 – 20.03. 2024 -  dla dzieci uczestniczących w naborze do klas pierwszych.
  • 08.04.2024 -  07.06. 2024  - dla uczniów obecnych klas I i II. 
 6. Lista uczniów przyjętych do świetlicy na rok szkolny 2024/2025 zostanie opublikowana w holu głównym szkoły  w dwóch terminach:
  • 12.04. 2024  - dla dzieci uczestniczących w naborze do klas pierwszych.
  • 17.06.2024  - dla uczniów obecnych klas I i II.
 
Dane zawarte w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy” będą weryfikowane.
Brak podpisów rodziców, brak danych dotyczących zatrudnienia  będzie skutkowało odmową przyjęcia dziecka do świetlicy.
 
belka_prosta_1024-36.jpg
 
Zapraszamy na wirtualny spacer do świetlicy