Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2022/2023
 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
 
  1. 14.10.2022 - Dzień Edukacji
  2. 31.10.2022,
  3. 02.05.2023,
  4. 23, 24, 25.05.2023, - Egzamin ósmoklasisty
  5. 09.06.2023