Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7


 
Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
w roku szkolnym 2022/2023
 
 
 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie w roku szkolnym 2023/2024