HARMONOGRAM KONSULTACJI


 

 
 

NAUCZYCIEL

PRZEDMIOT

TERMIN

SALA

MONIKA JANIK

j. polski

środa godz.15:3 0- 16:15

126

AGNIESZKA KACHNIARZ

j. polski

wtorek godz. 15:30 – 16 :15

126

MAGDALENA KRUPIŃSKA

j. polski

poniedziałek godz.15:30 – 16:15

127

MAŁGORZATA ADAMSKA

matematyka

poniedziałek godz. 16:00 – 16:45

131

ANNA STUDZIŃSKA

matematyka

piątek godz.17:00 – 17:45

131

MAŁGORZATA ANDRYCHÓW

j. angielski

poniedziałek godz.15:30 – 16:15

128

BOGDAN DARMOFAŁ

j. angielski

czwartek godz.16:00 – 16:45

128

KATARZYNA SOBCZYK – KULA

j. niemiecki

środa 16:15 – 17:00

128

 

WYTYCZNE DLA UCZNIÓW UCZESTNICZĄCYCH W KONSULTACJACH

  1. Na konsultacje  może przyjść wyłącznie uczeń  zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
  2. Uczeń  uczestniczący  nie może przyjść na konsultacje, jeżeli objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
  4. Konsultacje dla uczniów są obowiązkowe. Nauczyciel uczący danego przedmiotu wyznacza uczniów uczestniczących danego dnia w konsultacjach. W konsultacjach uczestniczy maksymalnie pięciu uczniów.
  5. Każdy uczeń korzysta z własnych podręczników i przyborów piśmienniczych (linijki, cyrkla, kalkulatora itd.). Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  6. Na terenie szkoły ucznia obowiązuje pełen reżim sanitarny: maseczka, dezynfekcja rąk oraz  zachowanie  odpowiednich odstępów  (co najmniej 1,5m) od innych osób.