Nabór do Świetlicy


 
NABÓR DO ŚWIETLICY NA ROK SZKOLNY 2022/2023
 
Wszystkich rodziców/ opiekunów prawnych zainteresowanych zgłoszeniem dziecka do świetlicy szkolnej
na rok 2022/2023 prosimy o składanie KART ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY.
 
Wymagany dokument (kartę zgłoszenia do świetlicy) należy pobrać w świetlicy szkolnej lub ze strony internetowej szkoły (zakładka świetlica- dokumenty)
 
 
Przypominamy!
Zgłoszenia do świetlicy szkolnej należy składać NA KAŻDY ROK SZKOLNY. Złożenie karty zgłoszenia do świetlicy w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki, nie jest równoznaczne ze zwolnieniem ze składania dokumentów w następnych latach.
 
 
TERMINY NABORU:
  • Dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do klas pierwszych:
1- 18 marca 2022 r.
Lista uczniów przyjętych zostanie przedstawiona 22 kwietnia 2022 r.
 
  • Dla uczniów przyszłych klas drugich i trzecich:
21 marca- 17 czerwca 2022 r.
Lista uczniów przyjętych zostanie przedstawiona 20 czerwca 2022 r.
 
 
 
KARTY ZGŁOSZENIA DO ŚWIETLICY MOŻNA SKŁADAĆ:
  • Osobiście- do skrzynki umieszczonej w świetlicy szkolnej (wejście H)
  • Drogą internetową- wysyłając skany kart zgłoszenia do świetlicy na adres mailowy szkoły: swietlica@sp7.eu
 
W  TYTULE WIADOMOŚCI MAILOWEJ NALEŻY WPISAĆ PONIŻSZE INFORMACJE:
Nabór_świetlica_imię i nazwisko dziecka_klasa, do której dziecko będzie uczęszczało w przyszłym roku.
​​​​​​​