Powrót uczniów do nauki stacjonarnej


 

Od 10 stycznia 2022 r.
Powrót uczniów do nauki stacjonarnej
 
przypominamy o konieczności przestrzegania procedury bezpieczeństwa