zamknięcie przedszkoli od 2021.03.29


 
Szanowni Rodzice!
 
     Od poniedziałku 29.03.2021r. przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zostaną zamknięte.
     Placówki te prowadzić będą jedynie opiekę nad dziećmi personelu medycznego i przedstawicieli służb mundurowych. Rodzice wnioskujący o opiekę przesyłają zgłoszenie dziecka na adres mailowy szkoły: sekretariat@sp7.szczecin.pl (Wzór dokumentu  w załączeniu.) Na czas pobytu w placówce należy dziecko wyposażyć w produkty spożywcze ze względu na zamknięcie kuchni i stołówki szkolnej.
      Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowana będzie zdalnie w formie przesyłania drogą mailową materiałów edukacyjnych (teksty, filmy, zdjęcia, demonstracje, instrukcje, pokazy oraz linki do programów i zabaw interaktywnych). W tym celu należy zaktualizować znajdujące się u wychowawców adresy mailowe oraz numery telefonów. Potwierdzeniem realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego będzie przekazanie nauczycielowi informacji o pobraniu materiałów oraz przesłanie w terminie wskazanych prac dzieci.
     Jednocześnie prosimy rodziców o odebranie od wychowawców do piątku tj. 26 marca wszystkich materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych oraz rzeczy z szafek dzieci.
     W związku z zaistniałą sytuacją najbliższy czas będzie dla wszystkich uczniów, rodziców i nauczycieli wyjątkowo pracowity i trudny, dlatego życzę Państwu i dzieciom przede wszystkim zdrowia,  którego nie jesteśmy w stanie niczym zastąpić, a także spokoju, wytrwałości oraz nadziei na lepsze jutro.