Szczepimy Się


szczepimysie-logo-s.jpg

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie zaprasza do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie poetyckim pod hasłem „Lirycznie zaszczepieni”. Konkurs jest częścią ogólnopolskiej kampanii #SzczecpimySię na poziomie województwa zachodniopomorskiego i adresowany jest do uczniów klas 5-7 szkół podstawowych. Głównym celem konkursu jest zwrócenie uwagi na problem szerzenia się zakażeń wirusem SARS-COV-2 w kontaktach bezpośrednich oraz propagowanie szczepień ochronnych jako skutecznej formy profilaktyki. Przedmiotem konkursu ma być stworzenie utworu poetyckiego, niosącego pozytywny przekaz, z treścią zachęcającą do poddania się szczepieniu przeciw COVID-19.


     Konkurs jest jednoetapowy i zostanie rozstrzygnięty na poziomie wojewódzkim. Prace należy przesyłać bezpośrednio na adres:
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie,
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin
Z dopiskiem: Konkurs „Lirycznie zaszczepieni”
 
Lub

Drogą elektroniczną na adres e-mail Oddziału Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia:
ozipz@wsse.szczecin.pl
pz@wsse.szczecin.pl

 Do każdej pracy należy załączyć:
- Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy,
- Załącznik nr 2 (F/IT/PT/PZ/01/02/02),

 Czas trwania konkursu:
- do 16.04.2021r. – nadsyłanie prac konkursowych do wojewódzkiego organizatora konkursu,
- do 30.04.2021r. rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej WSSE w Szczecinie – www.gov.pl/web/wsse-szczecin.

 
     O terminie nadsyłania prac decyduje data stempla pocztowego, datownika w kancelarii organizatora konkursu lub data wpłynięcia na skrzynkę e-mail.