Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7


 
Plan pracy Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
w roku szkolnym 2021/2022
 
 
Zadanie
Termin
Opracowanie planów pracy zespołów.
sierpień/wrzesień 2021
Opracowanie planu pracy szkoły.
 sierpień/wrzesień 2021
Opracowanie Regulaminu usprawiedliwiania nieobecności uczniów
sierpień/wrzesień 2021
Aktualizacja Przedmiotowych Systemów Oceniania na podstawie prawa oświatowego.
sierpień/wrzesień 2021
 
Poinformowanie uczniów, rodziców o wewnątrzszkolnym prawie: Statut, PSO.
sierpień/wrzesień 2021
Wspieranie uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną i izolacją.
cały rok
Praca z uczniem zdolnym: realizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów, zachęcanie uczniów do udziału w konkursach, organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
cały rok
Podejmowanie działań o charakterze interdyscyplinarnym: organizacja uroczystości szkolnych, wyjść i wycieczek o charakterze edukacyjnym.
cały rok
Stosowanie elementów oceniania kształtującego: przekazywanie celów lekcji, kryteriów oceniania do sprawdzianów, informacji zwrotnej, ewaluacji lekcji.
cały rok
Obserwacja uczniów i kierowanie uczniów wymagających diagnozy do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
cały rok
Uwzględnianie zaleceń PPP, indywidualizacja pracy z uczniem.
cały rok
Gromadzenie dyplomów, zaświadczeń potwierdzających sukcesy uczniów.
cały rok
Opieka nad Samorządem Uczniowskim.
cały rok
Opieka nad kołem dziennikarskim, prowadzenie gazetki szkolnej.
cały rok
Przeprowadzenie próbnych egzaminów ósmoklasisty.
3 razy do maja 2022
Przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty.
24-26 maja
Uroczyste zakończenie roku szkolnego.
24 czerwca 2022
Opieka nad Szkolnym Klubem Wolontariusza.
Cały rok
 
 
Konkursy w roku szkolnym 2021/2022
 
Nazwa konkursu
rodzaj
zasięg
odbiorcy/
klasy
organizator
etap
„Wspomnienia z wakacji” świetlicowy konkurs plastyczny na wakacyjną pocztówkę
 
plastyczny
świetlicowy
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej
SP7
szkolny
Szkolny konkurs fotograficzny „Barwy jesieni”
fotograficzny
szkolny
I-VI
SP7
szkolny
Konkurs kuratoryjny
 
angielski niemiecki
 
wojewódzki
 
VII-VIII
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
 
szkolny
Konkurs języka polskiego
polonistyczny
wojewódzki
VII-VIII
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
szkolny
Konkurs z matematyki
matematyczny
wojewódzki
VII-VIII
Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty
szkolny
Konkurs z fizyki
fizyczny
wojewódzki
VII-VIII
Kuratorium Oświaty
szkolny
Konkurs z biologii
biologiczny
wojewódzki
VII-VIII
Kuratorium Oświaty
szkolny
Konkurs z chemii
chemiczny
wojewódzki
VII-VIII
Kuratorium Oświaty
szkolny
Konkurs z geografii
geografia
wojewódzki
VII-VIII
Kuratorium Oświaty
szkolny
Konkurs historyczny
historyczny
wojewódzki
VII-VIII
Kuratorium Oświaty
szkolny
Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie
WOS
wojewódzki
VIII
Kuratorium Oświaty
szkolny
Mały Konkurs Recytatorski
polonistyczny
międzyszkolny
IV-VIII
 
szkolny/
wieloetapowy
Konkurs Towarzystwa na rzecz Młodzieży Uzdolnionej
historyczny
wojewódzki
VII-VIII
LO 2
wieloetapowy
Historia XX wieku
historyczny
wojewódzki
VII-VIII
LO2
wieloetapowy
Olimpiada Języka Polskiego
polonistyczny
ogólnopolski
VII-VIII
 
wieloetapowy
Konkurs Pięknego Czytania
polonistyczny
międzyszkolny
II - III
SP 7
szkolny
Ogólnopolski Test Ortograficzny
polonistyczny
ogólnopolski
II – III
Centrum Edukacji Szkolnej
szkolny
Konkurs „Multimedialne życzenia z okazji dnia Edukacji Narodowej”
informatyczny/ artystyczny
szkolny
IV – VIII
SP7
szkolny
Strefa pytań
religijny
szkolny
VI-VIII
SP 7
szkolny
Konkurs „Najciekawszy różaniec”
religijny
szkolny
I-VIII
SP 7
szkolny
Konkurs „Portret świętego/świętej”
religijny
szkolny
I-VIII
SP 7
szkolny
Ogólnopolski konkurs „Biblia i przypowieści biblijne”
religijny
ogólnopolski
IV-VIII
EDI
wieloetapowy
JERSZ
angielski
ogólnopolski
IV-VIII
Łowcy Talentów Jersz
szkolny
Deutschfreund
 
niemiecki
 
ogólnopolski
 
IV-VIII
 
Łowcy Talentów Jersz
 
Szkolny
 
Origami – Światowy Dzień Składania Papieru
 
plastyczno-techniczny
 
międzyszkolny
 
I-VIII
 
SP 7
 
międzyszkolny
 
Szkolny konkurs plastyczny  „Wesoły portret nauczyciela lub innego pracownika szkoły”
 
plastyczny
 
szkolny
 
I-VI
 
SP 7
 
szkolny
 
Szkolny konkurs „Najpiękniejszy lampion z dyni ”
artystyczny
szkolny
I-III
SP 7
szkolny
Zdowie na Talerzu
profilaktyczny
szkolny
IV-VIII
SP7
jednoetapowy
Alfik Humanistyczny
polonistyczny
ogólnopolski
IV-VIII
JERSZ
szkolny
Olimpus - j. polski, historia
polonistyczny, historyczny
ogólnopolski
IV-VIII
Olimpus
szkolny
Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna
polonistyczny
ogólnopolski
IV-VIII
Olimpus
szkolny
Konkurs recytatorski „Szczeciński Parnas”
recytatorski
wojewódzki
IV-VIII
SNaP
szkolny
Konkurs IPN „Wokół symboli narodowych”
 
historyczny
 
ogólnopolski
 
III
 
SP7
 
szkolny
 
Szkolny konkurs recytatorski z okazji Dnia Misia
 
polonistyczny
 
szkolny
 
I-III
 
SP7
szkolny
 
Międzynarodowy Tydzień Matematyki
matematyczny
ogólnopolski
II-III
Fundacja Edukacja Przyszłości
szkolny
Alfik Matematyczny II - III
matematyczny
ogólnopolski
 
II – III
 
 
Łowcy Talentów “Jersz”
szkolny
 
 
Szkolny konkurs wokalno-instrumentalny „Co mi w duszy gra”
 
Wokalno-instrumentalny
Szkolny
I-VIII
SP 7
Szkolny
Bożonarodzeniowy Collage w języku obcym
język angielski/język niemiecki
szkolny
I-III
SP7
szkolny
Konkurs „Piosenka Bożonarodzeniowa”
muzyczny
międzyszkolny
IV -VIII
SP35 i Pałac Młodzieży
szkolny
Konkurs „Kartka bożonarodzeniowa - komputerowa”
informatyczny
szkolny
IV - VIII
SP7
szkolny
Konkurs „Kartka bożonarodzeniowa - rękodzieło”
plastyczny/
techniczny
szkolny
IV - VIII
SP7
szkolny
Konkurs „Choinka przestrzenna”
techniczny/
plastyczny
międzyszkolny
 
 
szkolny
ALFIK
matematyczny
ogólnopolski
I-III
SP7
 
Konkurs na lapbook na temat zwyczajów adwentowych i Bożego Narodzenia w Niemczech
niemiecki
szkolny
IV-VIII
SP7
szkolny
„Najpiękniejsza ozdoba bożonarodzeniowa”
 
plastyczno-techniczny
Szkolny
I-VI
SP7
szkolny
 
Konkurs Humanistyczny
polonistyczny/
historyczny
wojewódzki
VI-VIII
LO XIII
szkolny
„Olimpusek” z języka angielskiego
język angielski
ogólnopolski
I-III
Olimpus
szkolny
„Olimpusek”
edukacja wczesnoszkolna
 
Ogólnopolski
I-III
 
Olimpus
szkolny
„Serce w rozterce”
plastyczny
szkolny
I-III
SP7
szkolny
Konkurs Poprawnej Pisowni
polonistyczny
międzyszkolny
II - III
SP7
szkolny
Konkurs “Bezpieczny Internet - Działajmy razem!”
informatyczny
ogólnopolski
IV- VIII
SP29 w Częstochowie
szkolny
Konkurs wiedzy o bł. Kard. Stefanie Wyszyńskim
religijny
międzyszkolny
VI-VIII
Zespół Szkół w Policach
wieloetapowy
Konkurs na lapbook
o Londynie
angielski
 
międzyszkolny
 
IV-VIII
SP 7
międzyszkolny
„Zimowe nastroje” – Międzyszkolny konkurs recytatorski o tematyce zimowej
Recytatorski
międzyszkolny
0-III
SP7
międzyszkolny
Konkurs dotyczący Patronki
polonistyczny
międzyszkolny
IV-VIII
SP7
 
Popisz się talentem
polonistyczny, plastyczny
ogólnopolski
I -VIII
Nowa Era
 
Kangur
matematyczny
ogólnopolski
I-VIII
SP7
 
Międzyszkolny konkurs plastyczny inspirowany twórczością H. Raszki
plastyczny
międzyszkolny
I-III
SP7
szkolny
Szkolny konkurs „Małej Poezji” inspirowany poezją Heleny Raszki
polonistyczny
szkolny
I-III
SP7
szkolny
II edycja konkursu „Mistrz czytania ze zrozumieniem dla klas II - III ”
polonistyczny
ogólnopolski
II-III
SP7
szkolny
Konkurs „Piosenka angielska”
muzyczny/
j. angielski
międzyszkolny
IV- VIII
SP51 w Szczecinie
szkolny
Konkurs „Portret patronki szkoły”
plastyczny
szkolny
IV-VIII
SP7
szkolny
Archidiecezjalny konkurs „Spotkanie ze św. Mateuszem”
religijny
międzyszkolny
IV-VIII
SP 11
szkolny
Ogólnopolski konkurs „Pomóż ocalić życie bezbronnemu”
religijny
ogólnopolski
VI-VIII
Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka
szkolny
Festiwal Piosenki Angielskiej
angielski
międzyszkolny
IV-VIII
SP 51
międzyszkolny
Galileo
 
angielski, niemiecki
 
ogólnopolski
 
IV-VIII
 
CES
 
szkolny
 
„Mam tę moc” Międzyszkolny konkurs wokalny piosenek z bajek i filmów W. Disney`a
 
wokalny
 
międzyszkolny
 
0-III
 
SP 7
 
międzyszkolny
 
„Wiersz o naszej świetlicy”
poetycki
świetlicowy
Uczniowie uczęszczający do świetlicy szkolnej
SP 7
szkolny
Konkurs Wiedzy o Zdrowiu „Rzepka”
profilaktyczny
 
IV-VIII
 
szkolny
Piękny Uśmiech
profilaktyczny
 
IV-VIII
 
szkolny
Olimpus język polski, historia
polonistyczny, historyczny
ogólnopolski
IV-VIII
Olimpus
szkolny
Konkurs „Nie wyrastaj z marzeń”
polonistyczno-plastyczny
międzyszkolny
I-VIII
SP 7
szkolny
Wojewódzki konkurs czytelniczy
„Legendy Pomorza”
polonistyczny/
historyczny
 
wojewódzki
 
III
 
SP 7
 
szkolny
„Szczecińskie dźwigozaury” – konkurs plastyczno-techniczny
plastyczno-techniczny
szkolny
I-III
SP 7
szkolny
Konkurs wiedzy o Szczecinie dla klas III
historyczny
międzyszkolny
III
SP  7
szkolny
Konkurs Ekologiczno-Przyrodniczy
przyrodniczy
ogólnopolski
II-III
SP 7
szkolny
Konkurs “Kartka wielkanocna - komputerowa”
informatyczny
szkolny
IV-VIII
SP7
szkolny
Konkurs “Kartka wielkanocna – rękodzieło”
plastyczny/
techniczny
szkolny
IV-VIII
SP7
szkolny
Rzepka
 
 
IV-VIII
SP7
 
Olimpus geograficzny
geografia
ogólnopolski
V-VIII
SP7
 
Olimpus biologiczny
biologia
ogólnopolski
V-VIII
SP7
 
Olimpus chemiczny
chemia
ogólnopolski
VII-VIII
SP7
 
English High Flier
angielski
ogólnopolski
IV-VIII
Łowcy Talentów Jersz
szkolny
Ogólnopolska olimpiada języka angielskiego
angielski
ogólnopolski
VIII
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Poznaniu
szkolny
Przysłowia w języku niemieckim – konkurs plastyczno- językowy
niemiecki
szkolny
IV-VIII
SP 7
 
szkolny
„Stroik wielkanocny”
 
florystyczny
Szkolny
I-VI
SP 7
szkolny
Recyklingowe ozdoby
ekologiczny
 
IV-VIII
SP7
jednoetapowy
Konkurs Savoir – vivre na co dzień – klasy III
 
edukacja społeczna
szkolny
III
SP 7
szkolny
Konkurs recytatorski w języku obcym (niemieckim, angielskim, ukraińskim)
językowy
szkolny
I-III
SP 7
szkolny
Kangurek Matematyczny
matematyczny
międzynaro-dowy
 
I-III
Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych
szkolny
Konkurs „Sudoku”
matematyczny
szkolny
I-III
SP 7
szkolny
Międzyszkolny konkurs plastyczny ”Polska, moja Ojczyzna”
plastyczny
szkolny
I-III
SP7
szkolny
Konkurs “Coś z niczego”
techniczny/
plastyczny
szkolny
IV-VIII
SP7
szkolny
Moja kondycja na medal
profilaktyczny
szkolny
IV-VIII
SP7
jednoetapowy
Konkurs na najlepsza gazetkę szkolną „Szkolny Pulitzer”
dziennikarski
wojewódzki
Koło dziennikarskie
“Kurier Szczeciński”
 
Konkurs „Odkrywamy talenty muzyczne i taneczne”
muzyczny/
artystyczny
szkolny
IV- VIII
SP7
szkolny
 
Harmonogram imprez i uroczystości szkolnych
 
lp.
nazwa
termin
1.
Międzyszkolny Dzień Kaszubski
październik
2.
“Bawię się, koduję, programuję”
raz w miesiącu
3.
Festiwal Nauki “Bliżej Europy”
listopad
4.
Festiwal Wiosennych Kapeluszy
marzec
5.
Dzień Patronki
marzec
6.
Szkolny Dzień Matematyki
marzec
7.
Festiwal Nauki “EKOKUFER”
kwiecień
8.
Jarmark wiosenno-wielkanocny (kiermasz rękodzieła)
kwiecień
9.
IV Zachodniopomorskie Forum Wolontariatu
grudzień
10.
Debata o wolontariacie
grudzień
11.
Zawody sportowe wg. Kalendarza MOS na rok szkolny 2021/2022
cały rok
12
“Żyj zdrowo i wesoło” - zawody sportowe klas IV o Puchar Dyrektora Szkoły
II semestr – zawody uzależnione od sytuacji pandemicznej
13.
“Przegoń wirusa”- monitorowanie aktywności fizycznej
Cały rok
14.
Międzyklasowy turniej piłki nożnej
II semestr – zawody uzależnione od sytuacji pandemicznej
15.
Jasełka
grudzień
16.
Adopcja na odległość
Cały rok
17.
Akcja “Każdy znaczek wspiera misje”
Cały rok
18.
Pieluszka dla maluszka
kwiecień/maj
19.
Zbiórka nakrętek
cały rok
20.
Wyjazd na przedstawienie teatralne do Schwedt.
grudzień
21.
„Water day”
czerwiec
 
Koła i zajęcia dodatkowe
 
lp.
nazwa
odbiorcy/klasy
1.
Łamiemy główki, łamiemy ołówki, czyli bliskie spotkania z literaturą
kl.8f, 8h
2.
Koło dziennikarskie
IV-VIII
3.
Pisanie kreatywne
8a
4.
Szkolny Klub Wolontariusza
wszyscy uczniowie
5.
„By mądrym być, trzeba zdrowo żyć”
kl. 2e
6.
„Matematyka wokół nas”
kl. 3e
7.
„Smaki matematyki”
kl. 1a
8.
„Przede wszystkim matematyka”
kl. 2a
9.
„Matematyka – co się liczy w sporcie?”
kl. 3g
10.
„Po nitce do kłębka”
kl. 2d
11.
„Chcę wiedzieć więcej”
kl. 3a
12.
„Hej to ja, twój komputer”
kl. 1b
13.
„Czytam... To lubię”
kl. 2c
14.
„Akademia rękodzieła artystycznego. Bibułkarstwo z elementami florystyki”
kl. 2g
15.
„Galeria wyobraźni. Jestem kreatywny, twórczy”
kl. 3f
16.
„Koło gier i zabaw”
kl. 3d
17.
„Czary mary – doświadczenia chemiczno-fizyczne"
kl. 1e
18.
Zajęcia sportowe SKS
kl. 2a
19.
„Potrafisz ty, potrafię ja” – koło plastyczno-techniczne
kl. 1c
20.
„Dzieci filozofują”
kl. 3c
21.
Zajęcia sportowe SKS
VII-VIII
22,
„Dzieci filozofują”
kl. 2f
23.
„Rusz głową” – koło gier i zabaw logicznych
kl. 3b
24.
„Młody Europejczyk”
kl. 2b
25.
Zajęcia dodatkowe z j. niemieckiego.
Kl. 6a