Dni wolne od zajęć dydaktycznych


Dni wolne od zajęć dydaktycznych
w roku szkolnym 2021/2022
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie
 
  1. 14 października 2021 r.      Dzień Edukacji
  2. 12 listopada 2021 r. 
  3. 07 stycznia 2022 r.
  4. 02 maja 2022 r. (poniedziałek)
  5. 24 maja 2022 r. (wtorek)
  6. 25 maja 2022 r. (środa)
  7. 26 maja 2022 r. (czwartek)   Egzamin ósmoklasisty
  8. 17 czerwca 2022 r.