Stołówka na Wojciechowskiego


HARMONOGRAM PRACY STOŁÓWKI W BUDYNKU SP 7

przy ul. WOJCIECHOWSKIEGO

Procedura zakupu obiadów nr konta

Szanowni Rodzice!
 
Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z
obiadów szkolnych informujemy, iż opłata za obiady
w miesiącu: listopad 2021r. wynosi 95 zł (19 obiady x 5,00zł = 95,00zł.)
 
Prosimy o dokonywanie wpłaty za obiady za miesiąc
listopad w dniach od 20 do 27 października 2021r
 (termin zgodnie z „Regulaminem korzystania ze stołówki  szkolnej w Szkole Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie w budynku przy ul. Wojciechowskiego 50”)
 
Dane rachunku:
 
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Heleny Raszki
 
71-793 Szczecin, ul. Złotowska 86
 
98 1020 4795 0000 9502 0369 3801
 
Osoby, które nie uiszczą wpłaty w wyznaczonym terminie NIE będą mogły korzystać ze stołówki szkolnej. Wpłaty po terminie będą automatycznie odsyłane na konto rodzica.
 
W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko dziecka, klasę do której uczęszcza oraz wpisać miesiąc, za który jest uiszczana płatność.
 
W sprawie odwoływania obiadów w czasie nieobecności dziecka w szkole, proszę dzwonić pod numer telefonu: 91 4528220 lub wysłać e-maila na adres: obiady@sp7.eu (adres dedykowany tylko odwołaniu obiadu)
 
W danym dniu nie można odwołać obiadu. Aby skutecznie odwołać obiad należy zgłosić ten fakt dnia poprzedniego do godz. 13.00. Odwołanie obiadu na poniedziałek musi być zgłoszone najpóźniej w piątek do godz. 13:00.
 
Zwrotu opłaty za posiłki dokonuje się w formie odpisu należności w następnym miesiącu.
 
Uprzejmie prosimy o dokonywanie wpłat w terminie.
 
W wyjątkowych przypadkach można zgłosić się do sekretariatu do p. Ewy Pawłowskiej w celu ustalenia indywidualnej możliwości skorzystania z obiadów.