Stołówka na Wojciechowskiego


     W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju i przejściem uczniów na zdalne nauczanie, zawieszamy na czas nieokreślony wydawanie obiadów w szkole przy ul. Wojciechowskiego.
 
     Wpłaty dokonane na następny miesiąc tj. listopad oraz odpis za niewykorzystane obiady w październiku, będą  sukcesywnie zwracane na Państwa konta.
 
     O wznowieniu pracy kuchni i nowych terminach wpłat, będziemy Państwa informować.