epuap


epuap_logo.png

 


Jak można załatwić sprawę elektronicznie?

    Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.
 
W celu dostarczenia do Szkoły Podstawowej nr 7 w Szczecinie dokumentu elektronicznego, należy:

-  zarejestrować się (zalogować) na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal
 
- kliknąć w  Moja Skrzynka
- kliknąc w Załatw Sprawę 
- w okienko wyszukiwanai wpisać kod pocztowy 71-793 (pojawi się Szkoła Podstawowa nr 7)
- wybrać rodzaj sprawy i prezesłac wiadomość.