Regulamin czytelni


 1. Z komputerów w czytelni multimedialnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły
 2. Komputery w czytelni multimedialnej służą przede wszystkim do samodzielnego wyszukiwania informacji w celach naukowych oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni. Nie można wykorzystywać ich do gier i zabaw.
 3. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do „zeszytu osób korzystających z czytelni multimedialnej”.
 4. Pracę przy komputerze rozpoczynamy po uzyskaniu zgody bibliotekarza
 5. Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godz. Ewentualne przedłużenie czasu należy skonsultować z bibliotekarzem. Istnieje możliwość osobistej rezerwacji komputera wcześniej.
 6. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 7. Korzystanie z drukarki, odtwarzacza CD i skanera jest możliwe po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 8. Korzystający z komputerów są zobowiązani do szanowania udostępnionego im sprzętu i ponoszą odpowiedzialność za starty powstałe z ich winy.
 9. W czytelni multimedialnej obowiązuje CISZA!!!
 10. Spożywanie posiłków i napojów w czytelni jest zabronione.
 11. W czytelni multimedialnej zabrania się:
  • dokonywania zmian w oprogramowaniu oraz instalowania i wgrywania jakichkolwiek programów bez zgody nauczyciela,
  • przeglądania stron internetowych o treściach powszechnie uważanych za szkodliwe społecznie,
  • korzystania z telefonów komórkowych,
  • łamania praw autorskich,
  • używania sprzętu komputerowego w sposób sprzeczny z prawem.
 12. Za złamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa do korzystania z czytelni