Regulamin stołówki


Regulamin sprzedaży posiłków

ZASADY DZIAŁANIA STOŁÓWKI SZKOLNEJ SP Nr 7 W SZCZECINIE

1.    Stołówka szkolna wydaje obiady w godzinach od 11.00 do 15.00 (w okresie COVID-19 godziny wydawania posiłków ustala Dyrekcja).

2.     Zamówienia posiłków odbywają się poprzez system StartEdu. Sposób logowania się do systemu opisany jest w zakładce stołówka.

3.     Posiłki należy zamówić i opłacić w systemie na cały miesiąc z góry. W przypadku korzystania tylko z danych dni np. poniedziałek, wtorek, piątek lub wybiórczych dni należy odwołać niechciane posiłki poprzez system. Kwota za odwołane posiłki przejdzie na następny miesiąc.

4.     Nieobecność ucznia w szkole - należy zgłosić w systemie do obsługi posiłków (odwołać posiłek) do godziny 8:00. Kwota za obiady zostanie przeniesiona na następny miesiąc.

5.     Odbierać obiady można w trakcie pracy kuchni z wyłączeniem obiadowych przerw. Prosimy o cierpliwość szczególnie, gdy przy okienku wydawczym czeka kolejka uczniów. (w okresie COVID-19 odbiór obiadów tylko poprzez uczniów w opakowaniach jednorazowych - opłata za opakowania zupa + II danie - 2 zł).

6.     Podczas wydawania obiadów na terenie stołówki mogą znajdować się jedynie uczniowie posiadający elektroniczną kartę obiadową (nie obowiązuje grup ZERÓWKOWYCH) oraz nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

7.     Jedynie posiadanie karty obiadowej (nie obowiązuje grup ZERÓWKOWYCH) z zamówionymi w systemie obiadami upoważnia do otrzymania posiłku (obiad wydawany jest na podstawie odbicia karty na dany dzień).

8.     W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty elektronicznej należy to zgłosić w systemie.

9.     Cena zestawu obiadowego:

·        ZERÓWKI - śniadanie, drugie danie oraz kompot i podwieczorek to 6,50 zł za jeden zestaw,

·        KLASY I-VI - drugie danie oraz kompot to 8,50 zł za jeden zestaw,

10.    Stołówka nie prowadzi sprzedaży jednego obiadu w dany dzień.

11.    Menu miesięczne jest dostępne na stronie internetowej Szkoły w zakładce Menu.

12.    Zastrzegamy sobie prawo do zmiany menu, w przypadku braku towaru u dostawcy.