Terminarz wywiadówek


napis-terminarz_spotkan_2021-22.jpg

napis-grupy_0.jpg

Termin
Godzina
Tematyka
31.08.21r.
17.00
Przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej i organizacji pracy.
16.11.21r.
17.00
Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej diagnozy wstępnej dzieci.
04.01.22r.
17.00
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych dzieci i wniosków z obserwacji dotyczących  ich funkcjonowania
marzec 2022r.
 
Przekazanie „Informacji o  gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej” . Przedstawienie ogólnych wniosków dotyczących przeprowadzonych diagnoz  i zasad naboru do klas I.
czerwiec 2022r.
 
Przedstawienie informacji dot. funkcjonowania uczniów w klasie pierwszej.
„Jak rodzice mogą wspierać dziecko podejmujące naukę w szkole”
– na podstawie specjalistycznej literatury oraz doświadczeń nauczycieli

*Termin zebrania może ulec zmianie ze względu na ustalone przez organ prowadzący terminy naboru i rekrutacji do kl. I.

napis-grupy_1-3.jpg

Termin
Godzina
Tematyka
07.09.21r.
17.00
Przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, wymagań edukacyjnych i  kryteriów oceniania.
Wybór Rad Oddziałowych.
16.11.21r.
17.00
Konsultacje z rodzicami 
04.01.22r.
17.00
Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji śródrocznej
29.03.22r.
17.00
Konsultacje z rodzicami
17.05.22r.
17.00
Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej.

napis-grupy_4-7.jpg

Termin
Godzina
Tematyka
02.09.21r.
09.09.21r.
17.00 - kl. IV
17.00 - kl. V - VII
Przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, wymagań edukacyjnych,  kryteriów oceniania. Wybór Rad Oddziałowych.
18.11.21r.
 17:00
 Konsultacje z rodzicami
05.01.22r.
 17.00
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
31.03.22r.
17.00
Konsultacje z rodzicami.
19.05.22r.
17.00
Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej.

napis-grupy_8.jpg

 

Termin
Godzina
Tematyka
09.09.21r.
17.00
Przedstawienie planów pracy dydaktycznej i wychowawczej, wymagań edukacyjnych,  kryteriów oceniania. Wybór Rad Oddziałowych.
18.11.21r.
17.00
Konsultacje z rodzicami.
05.01.22r.
17.30
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
24.02.22r.
17.00
Przedstawienie informacji o postępach edukacyjnych i wychowawczych uczniów
oraz informacji dotyczących  warunków przebiegu egzaminu ósmoklasisty.
19.05.22r.
17.00
Przedstawienie przewidywanych ocen klasyfikacji rocznej. 

 

 

Zebrania klas "0"
Zebrania klas 1 - 3
Zebrania klas 4 - 8