Ubezpieczenia


 

Drodzy Rodzice,
 
      Szkoła wspiera ubezpieczenie uczniów, gdyż dla wielu rodziców jest ono bardzo ważne.
Jednak w tym roku szkolnym 2022/2023 nie wybierzemy firmy ubezpieczeniowej, bo to nie nasza rola.
Chcemy by to rodzice zadecydowali w jakiej firmie i w jakim zakresie ubezpieczyć swoje dziecko.
Ubezpieczenie oczywiście nie jest obowiązkowe ale całkowita rezygnacja z ubezpieczenia może oznaczać brak dodatkowego wsparcia finansowego, czyli realnej pomocy w momencie wypadku dziecka.
Z perspektywy szkoły, ale też rodziców- im więcej ubezpieczonych jest uczniów w szkole, tym mniej potencjalnych problemów. 
      Reasumując, od tego roku szkolnego zarówno szkoła jak i Rada Rodziców nie pomoże w dokonaniu wyboru firmy ubezpieczeniowej. Bardzo prosimy zrobić to we własnym zakresie, tak by każdy z rodziców decydował indywidualnie w sprawie ubezpieczenia swojej pociechy.
 
Z wyrazami szacunku
Dyrektor SP7
Przewodniczący Rady Rodziców