Informacja w sprawie przeniesienia lokalizacji z Wojciechowskiego na Kredową


 

     Szanowni Państwo na prośbę Organu Prowadzącego dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie zwraca się z prośbą o zapoznanie się z listem Prezydenta Miasta Szczecin o planowanym przekształceniu z dniem 01 września 2024 r. Szkoły Podstawowej nr 7 im. Heleny Raszki w Szczecinie poprzez zmianę lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych z ulicy Wojciechowskiego 50 w Szczecinie na ulicę Kredową 9 – 15 w Szczecinie.

    Prosimy o pisemną informację o zapoznaniu się przez oboje rodziców/opiekunów prawnych z treścią listu na druku. (załącznik nr 1 - informacja o zapoznaniu się rodziców/opiekunów prawnych).

belka_blue1.png

informacja_prezydent_kredowa.jpg

belka_blue1.png