Terminy zebrań "0"


terminy_spotkan_0_logo.png

  Termin  
   Godzina  
Tematyka
   30.08.2023 r.   
   17.00   
 
    Przedstawienie planów pracy dydaktyczne i wychowawczej. Wybór Rad Oddziałowych.   
 
   21.05.2024 r.   
   17.00    
 
Przekazanie informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej.
Przedstawienie ogólnych wniosków dot. przeprowadzonych diagnoz.
Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2023/2024.