Terminy zebrań


TERMINARZ ZEBRAŃ 2020-21_klasy-0-logo.jpg

Termin
Godziny
Tematyka
07.09.2020r.
17.00
Przedstawienie informacji dot. planów pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz organizacji roku szkolnego i procedur bezpieczeństwa obowiązujących w placówce podczas pracy szkoły w zmienionych warunkach.
do 30.11.2020r.
---
Przedstawienie wniosków z przeprowadzonej diagnozy wstępnej oraz obserwacji pedagogicznej dzieci.
26.01.2021r. konsultacje ind.
17.00
Przedstawienie wniosków z prowadzonej obserwacji pedagogicznej dotyczących  funkcjonowania dzieci.
16.03.2021r.
17.00
Przedstawienie informacji związanych z organizacją naboru i rekrutacji do kl. I*
do 30.04.2021r.
---
Przekazanie „Informacji o  gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej” . Przedstawienie ogólnych wniosków dotyczących przeprowadzonych diagnoz .
14.06.2021r.
17.00
Przedstawienie informacji podsumowujących rok szkolny 2020/21
„Jak rodzice mogą wspierać dziecko podejmujące naukę w szkole” –informacje zebrane na podstawie specjalistycznej literatury oraz doświadczeń nauczycieli

*Termin zebrania może ulec zmianie ze względu na ustalone przez organ prowadzący terminy naboru i rekrutacji do kl. I.

 

Terminarz Spotkań z Rodzicami - wersja PDF