Terminy zebrań "0"


terminy_spotkan_0_logo.png

  Termin  
   Godzina  
Tematyka
  30.08.2022 r.  
17.00
 
   Przedstawienie planów pracy dydaktyczne i wychowawczej.   
 
16.05.2023 r.
17.00
 
   Przekazanie informacji o gotowości dzieci do podjęcia nauki szkolnej.   
   Przedstawienie ogólnych wniosków dot. przeprowadzonych diagnoz.   
   Podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2022/2023.