Rekrutacja do klas 1


 
nabor_klasy1_24-25-logo.jpg
 
Szanowni Państwo!
 
belka_blue1.png
 
Rekrutacja do klas pierwszych odbywa się poprzez stronę -
 
    Rodzice wypełniają wniosek na stronie naboru, następnie należy złożyć podpisany przez obojga rodziców wniosek w wybranej placówce pierwszej preferencji (wraz z załącznikami). Wszelkie dodatkowe informacje znajdują się w zakładce Dokumenty
 
    Przypominamy: Osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą ) uczestniczące w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji zobowiązane są składać w języku polskim ( język urzędowy) albo wraz z tłumaczeniem na język polski ( podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim ( Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999) ).
 
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej:
 
belka_blue1.png
 
 
belka_blue1.png