Rekrutacja do grup przedszkolnych


strona_tytulowa_nabor_przedszkola.jpg
 
Szanowni Państwo!
 
    Rekrutacja do szczecińskich przedszkoli odbywa się  4 marca 2024 r. do 22.03.2024 r.
 
Rekrutacja do grup przedszkolnych odbywa się  poprzez stronę  -
 
 
     Rodzice wypełniają wniosek na stronie naboru, następnie należy złożyć podpisany przez obojga rodziców wniosek w wybranej placówce pierwszej preferencji (wraz z załącznikami).
 
     Przypominamy: Osoby (niebędące obywatelami polskimi lub osoby będące obywatelami polskimi, ale przebywającymi lub pracującymi za granicą) uczestniczące w procesie rekrutacji do szkół i przedszkoli wszystkie dokumenty składane podczas procesu rekrutacji zobowiązane są składać  w języku polskim ( język urzędowy) albo wraz z tłumaczeniem na język polski (podstawa prawna: Ustawa z dnia 07.10.1999 r. o języku polskim ( Dz.U. 1999 nr 90 poz. 999) ).
 
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczonym poniżej: