SZKOLNY KONKURS LITERACKI DLA KLAS IV-VIII


 
SZKOLNY KONKURS LITERACKI DLA KLAS IV-VIII
 „Szczecin i okolice w legendzie"
 
 
 
 • udział w konkursie mogą wziąć uczniowie klas IV-VIII
 • konkurs dotyczy pracy literackiej – legendy, która  wyjaśni pochodzenie  nazwy dzielnicy, wsi, osiedla, miasta, w którym mieszkasz lub opowie o tym, skąd pochodzi nazwa placu, skweru, pomnika znajdującego się w Twojej okolicy (w tym przypadku konieczne jest dołączenie do pracy zdjęcia ww. obiektu)
 • wymagana forma pracy:
  • tekst pisany czcionką  Times New Roman rozmiar 12
  • minimalna długość pracy to jedna strona formatu A-4 ( z zachowaniem niezbędnego  podziału  kompozycyjnego)
 • podpisane prace (imię, nazwisko, klasa) należy wysłać do dnia 24 kwietnia 2024 r. do p. Iwony Gątkiewicz (wymagane jest zapisanie pracy w pliku doc ) na adres : igatkiewicz@sp7.eu)  
 • ocenie podlegają:
  • pomysł
  • poprawność kompozycyjna
  • poprawność językowa
  • poprawność ortograficzna i interpunkcyjna
  • samodzielność
Prace inspirowane istniejącymi legendami nie będą brane pod uwagę!
 
Gorąco zachęcam do wzięcia udziału w konkursie !
Kwiecień to miesiąc Szczecina !
 
                                                                                   Iwona Gątkiewicz