PROGRAM JUNIOR EDU-ŻYWIENIE JEŻ


eduzywienie_logo.jpg

PROGRAM JUNIOR-EDU-ŻYWIENIE JEŻ
 
    W roku szkolnym 2022/2023 nasza szkoła bierze udział w Programie badawczo-wdrożeniowy edukacji żywieniowej uczniów Junior-Edu-Żywienie (JEŻ). Zadaniem programu jest przeprowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowanie i wdrożenie programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Program będzie realizowany przez zespół specjalistów w dziedzinie żywienia i dietetyki z Instytutu Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW i Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB.
 
    Celem projektu jest podniesienie świadomości żywieniowej, a w konsekwencji poprawę sposobu odżywiania poprzez zmianę nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży.
 
     We wrześniu w szkole odbyły się pomiary antropometryczne (masa ciała, wzrost, obwód pasa) u uczniów z klas I-VI, wypełnili oni także kwestionariusz ankiety, dotyczący zwyczajów żywieniowych i wiedzy żywieniowej.
 
Informacje o programie znajdują się na platformie edukacyjnej jez-edu.pl
 
Zespół ds. Promocji Zdrowia:
Ewa Klebieko, Joanna Możdżyńska i Monika Werra