Dokumenty świetlicy szkolnej


 

Dzienny plan zajęć w świetlicy szkolnej
w roku szk. 2020/21
 
Czas trwania poszczególnych zajęć Rodzaj zajęć
6.45 – 8.30 Przyjmowanie uczniów do świetlicy. Gry i zabawy stolikowe.
8.30-9.00 Drugie śniadanie. Doskonalenie czynności samoobsługowych.
9.00 – 11.00 Zajęcia tematyczne (związane z realizacją projektu edukacyjnego: „Świat sztuki – sztuka świata”,  Planem Pracy Szkoły, Planem Pracy Świetlicy oraz okolicznościami kalendarzowymi).
11.00 – 12.30 Zajęcia dowolne: gry stolikowe i zabawy z zachowaniem procedur dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
11.00 – 12.30 Przekąska. Doskonalenie czynności samoobsługowych.
12.30 – 13.00 Przekąska. Doskonalenie czynności samoobsługowych.
13.00-14.00 Zajęcia tematyczne ( związane z realizacją projektu edukacyjnego: „Świat sztuki- sztuka swiata” oraz planem pracy szkoły)./Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
15.30-17.00 Zajęcia dowolne: gry stolikowe i zabawy z zachowaniem procedur dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Porządkowanie sal świetlicowych.

UWAGA!!! Dzienny plan dnia może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb i aktywności dzieci, a także warunków pogodowych (dot. zajęć ruchowych na świeżym powietrzu).

 
Opracowała:
Dagmara Wierzchowska