Dokumenty świetlicy szkolnej


 

Dzienny plan zajęć w świetlicy szkolnej
w roku szk. 2021/22
 
Czas trwania poszczególnych zajęć Rodzaj zajęć
Od 6.45
Otwarcie świetlicy i przyjmowanie uczniów do wyznaczonych sal zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa. Gry i zabawy dowolne.
8.30-9.00
Śniadanie. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Kształtowanie odpowiednich nawyków z zakresu zdrowia, odżywiania i higieny.
9.00 – 11.00
Zajęcia tematyczne ( związane z realizacją projektu edukacyjnego: „Świat w słowach”, Planem Pracy Szkoły, Planem Pracy Świetlicy oraz okolicznościami związanymi z kalendarzem).
ok.11.00 – 12.30
Zajęcia dowolne: gry i zabawy z zachowaniem procedur dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
ok. 12.30 – 13.00
Przekąska. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Kształtowanie odpowiednich nawyków z zakresu zdrowia, odżywiania i higieny.
13.00-14.00
Cicha świetlica. Zajęcia typu dydaktycznego: odrabianie prac domowych, ćwiczenia utrwalające i wzbogacające wiedzę szkolną, ćwiczenia w czytaniu, mówieniu i pisaniu.
ok. 14.00 – 15.30
Zajęcia tematyczne (związane z realizacją projektu edukacyjnego: „Świat w słowach”). /Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu.
ok. 15.30-17.00
 
Zajęcia dowolne: gry stolikowe i zabawy z zachowaniem procedur dotyczących funkcjonowania szkoły w czasie pandemii COVID-19. Zabawy ruchowe na świeżym powietrzu. Porządkowanie sal świetlicowych. Odbieranie dzieci ze świetlicy.
Zamknięcie świetlicy szkolnej.
 

UWAGA!!! Dzienny plan dnia może ulegać modyfikacjom w zależności od potrzeb i aktywności dzieci, a także warunków pogodowych (dot. zajęć ruchowych na świeżym powietrzu).

 
Opracowała:
Dagmara Wierzchowska